Makale : Basınç Düşümü Parametresinin İzlenerek Hidrolik Filtre
Kirlilik Şalterlerinin Güvenirliğinin Arttırılması

YazarAdı1: Mak. Müh. Özgür Çelikdemir (MSc)
YazarAdı2: Doç. Dr. Levent Çetin

Özetçe

Bu çalışmada, hidrolik ünitelerde yağ kirlilik şalterlerinden gelen bilginin doğruluğunun değerlendirilmesi için algoritma geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çalışma yapılırken sistemdeki algılayıcılar üzerinde deneyler yapılarak sıcaklık ve debinin basınç farkı ile ilişkisi ortaya konulmuş, filtre üzerinde oluşan basınç deneysel yollarla modellenmiş ve sistem üzerinde gözlemler yapılmıştır. Deneysel gözlemde faydalanılan tablolara ve metotlara yöntem kısmında değinilmiştir. Referans alınan yağa bağlı olarak iyileştirme çalışmaları yapılmış ve hidrolik devre oluşturulmuştur. Bu sistem üzerindeki filtreleme çalışmaları sonucunda çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu çıkarımlarda, ön görülen deneysel yöntemin filtre bilgisini veren hatalı sinyalleri azalttığı görülmüştür.

Makale Linki:  BildiriHidropar_ÖlçümBilim