Hidropar İzmir A.Ş sürdürülebilirliğin sağlık, çevresel, ekonomik ve sosyal olarak bir
bütün olduğunun özellikle çok daha iyi anlaşıldığı bu dönemde, bizler de hem siz
müşterilerimizin hem de çalışanlarımızın sağlığının her şeyden önde geldiğinin
bilinciyle, insan sağlığını tehlikeye atmadan verdiğimiz hizmetlerin devamlılığı adına
herkesten önce ve hızla hayata geçirdiğimiz önlemleri listeledik