Firma Hedefleri

Firma Hedefleri

Firma Hedefleri

Firma Hedefleri

Hedef

ve Metodlarımız

“Hidropar İzmir A.Ş’nin başlıca hedefi; Endüstriyel tasarım, tahrik, kontrol ve otomasyon tekniğinde yenilikçi ve tercih edilen çözüm ortağı olarak, konusunda «marka» olmaktır.

Bu hedef doğrultusunda firmamız, endüstrimizi verimli, ekonomik ve çevreci süreçlere ulaştırmak, bilgi üretmek, ürün kalitesi ve üretim standartlarını yükseltecek yenilikçi sistemler tasarlamak ve böylelikle müşterilerine yüksek fayda sağlayan bir numaralı çözüm ortağı olmayı kendisine ilke edinmiştir.”

Hedeflerimiz

doğrultusunda ilerlerken;

  • Tahrik, kontrol ve otomasyon teknolojisinde endüstriyel tasarım, malzeme temini ve servis hizmetini teknolojinin güncel gerekliliklerine göre sürdürmeyi,
  • Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini aşarak karşılayan bir anlayış içerisinde güvenilir, aranan ve ulaşılabilir firma olmayı,
  • Kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini yerine getirecek şekilde, süreç ve performans izlenilebilirliğinin artırmayı ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Müşterilerine maksimum fayda sağlamak için teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeyi ve sistemlerinde uygulamayı,
  • Müşteri memnuniyetini odağına alarak, ürün ve hizmet kalitesini başlangıçtan itibaren doğru yapmayı,
  • Sürekli iyileştirme amacıyla, tüm süreçlerimizdeki verimliliği artırarak rekabet gücümüzü geliştirmeyi,
  • Firma olarak, yasal mevzuatlara uygunluğu, çalışanlara saygıyı ve etik değerleri hep öne almayı,
  • Kalitenin eğitim ve araştırma gerektiğinin bilincinde olarak, tüm personelini, gerektiğinde iş ortaklarını da eğiterek, bilgi ve deneyimlerini sürekli yükseltmeyi,

kalite politikası olarak belirlemiştir.