Makale : Hidrolik Sürücü Sistemi Ön Tasarımı İçin Bir Uzman SistemYapısı Önerisi

Özgür Çelikdemir  – Hidropar A.Ş. – Ozgur.Celikdemir@hidropar.com.tr

Esra Atalay – İKÇÜ Mekatronik Mühendisliği Böl. –  esraatalay0@hotmail.com

Levent Çetin – İKÇÜ Mekatronik Mühendisliği Böl. – levent.cetin@deu.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada hidrolik sistem ön tasarımı için uzman sistem algoritması önerilmiştir. Önerilen sistem, müşteri talebi doğrultusunda belirlenen kuvvet ve hız girdilerini kullanarak silindir seçimi, seçilen silindir ile başlangıç debi bilgisi kullanılarak pompa seçimi ve sistemin güç ihtiyacı dikkate alınarak motor seçimi yapabilmektedir.

Anahtar Kelimeler—Hidroilk Sürücü Ünite, Uzman Sistem, Karar Verme Algortimaları.

Makale Linki : 2019ASYU hidropar updt3