Hassas Hidrolik Eksen Senkronizasyonu

Hassas Hidrolik Eksen Senkronizasyonu

HNC100–3X

Bir sistemi, hassas pozisyonlama yapmak söz konusu olduğunda, hemen hemen herkesin aklına bir servo motor uygulaması gelmesi muhtemeldir. Fakat büyük kuvvetlere ihtiyaç duyulduğunda hidrolik sistemler, daha ekonomik ve efektif çözümler elde etmemize olanak sağlar.

Kısaca bir projenin, olgunlaşma adımlarını göz önüne aldığımızda, başarılı bir mühendislik çalışması sonucunda, hidrolik sistemlerle ilgili devre şeması oluşturulur ve bu devre şemasına uygun bir şekilde hidrolik ünite imalatı yapılır. Buraya kadar atılan her adımın mükemmel olması, projeye hayat veren kontrolün, iyi yapılamaması sonucunda hiçbir anlam taşımayacağı gayet açıktır. İşte tam bu noktada devreye Rexroth’un hidrolik bilgi birikimi sayesinde 15 seneden fazla bir süre zarfında zorlu hidrolik uygulamalarda kendini kanıtlamış bir kontrolör olan HNC100-3X devreye girer.

Kompakt, modüler ve bus haberleşmelerine sahip kapalı çevrim kontrolörü, parametrelendirme ve NC komut dizinleriyle birlikte, programlama esnekliği sunar. Kompakt bir yapıya sahip olan kontrolör, eksen sayısı arttığında bile,  yapı olarak küçük boyutlarını koruyarak, montajın kolay yapılmasına  ve elektrik panosu içerisinde yer tasarrufu sağlamamıza yardımcı olur.

Rexroth, tarafından geliştirilen hidrolik eksen kontrolörü, tek bir birim içerisinde, 4 hidrolik eksen kontrolünü yapabilir.  4 Eksen ayrı ayrı programlanabildiği gibi, istenilen tüm kombinasyonlarda, senkron hareket ettirme olanağımızda vardır. Gerçek bir hidrolik eksen senkronizasyonu yapmamıza olanak sağlayan HNC100-3X, eksen başına 0,5 ms’ lik bir tarama süresiyle, önemli ölçüde geliştirilmiş bir denetleyici performansı sunmaktadır. Mekanik ve hidrolik projeye bağlı olarak 0,1 mm hassasiyetle pozisyonlama yapmak mümkündür.

Açık ve kapalı çevrim kontrol özelliklerinin yanında, hidrolik eksen kontrollü için tasarlanmış parametrik yapı sayesinde en iyi performansı elde etmemize yardımcı olur.

HNC 100 WinPED yazılımıyla kolay bir şekilde programlanabilir. Seri haberleşme portu veya opsiyon olarak sunulan Ethernet portu sayesinde cihaz ile PC arasındaki haberleşme kolaylıkla sağlanır.

Hidrolik eksen kontrollünde, kontrolör ne kadar önemliyse, hidrolik proje ve kullanılacak ürünlerde o kadar önemlidir. HNC100-3X kontrolör, birçok valf sürgüsünde başarılı sonuçlar vermesine rağmen, dinamik bir hidrolik sistem tasarımı gerektirir. Bir çok kullanımda hidrolik akümülatörlerin kullanılması, özellikle regülasyonlu pompaların cevap verme süresinden doğabilecek handikapların yaşanmasına engel olacaktır.

HNC100-3X, dâhili dijital giriş ve çıkış birimlerinin, istenildiği gibi kullanılmasına müsaade eden, esnek bir programlamaya sahiptir. Bu özelliğinden dolayı, başka bir kontrolöre ihtiyaç duymadan, tek başına otomasyon uygulamalarımızda çözüm olur. Ayrıca büyük projelerin kritik görevlerini üstlenen, HNC100-3X serisi kontrolör, ana kontrolör ile bus haberleşmesi üzerinden veri transferi yaparak istenildiği gibi otomasyona destek verecektir.

HNC100 Kontrol Modları ;
  1. Pozisyon Kontrolü
  2. Hız Kontrolü
  3. Basınç Kontrolü

olmak üzere 3 ayrı kontrol moduna sahip olmasına rağmen, aynı anda 2 tane kontrol modu aktif olamaz. Hangi kontrol modu aktifse, ilgili NC komutlar yardımıyla sistem çalıştırılır. Tabi ki bu modları seçmeden önce, makine data parametre bölümünde, ilgili parametre ayarları yapılmalıdır. Bu ayarlar yapıldıktan sonra her kontrol modu için çıkış değerleri ayrı ayrı hesaplanır.

En yaygın kullanım modları,  pozisyon ve basınç kontrol modlarıdır.

Basit manada kontrollere değinecek olursak, pozisyon kontrollü için 3 tip geri besleme girişi, mevcuttur.

  1. SSI çıkışlı Lineer cetvel
  2. İnkremental çıkışlı Lineer cetvel
  3. Analog çıkışlı lineer cetvel

Basınç kontrollünde ise analog çıkışlı basınç transmiterleri kullanılarak geri besleme alınır.

Alınan geri beslemeler, değerlendirilerek cihazın analog çıkışları vasıtasıyla, hidrolik valf açıklığını kontrol etmesine, böylelikle pozisyon veya basınç kontrolleri yapılmasına olanak sağlar.

Merkezi Hidrolik Güç Ünitesi Tasarımı

Merkezi Hidrolik Güç Ünitesi Tasarımı

Otomotiv yan sanayisinin önemli bir kolu da Alüminyum Jant üretimi yapan tesislerdir. Üretim, Alçak Basınçlı Döküm Tezgahlarında, alüminyuma kalıp içinde verilen form ile sağlanmaktadır. Her hat, tesisin kapasitesine göre 12-16 adet civarı tezgahtan oluşmaktadır. Eski tasarımda,  tezgahlar üzerindeki hidrolik ekipmanlar, her tezgahta ayrı ayrı bulunan 30 KW Kurulu güç -145lt/dk. potansiyel pompa debisine sahip hidrolik güç ünitesi ile beslenmekteydi. Her tezgahın ayrı üniteye sahip olması hem enerji tüketimini arttırıyor, hem de arıza kaynağı sayının da çok olması anlamına geliyordu. Mevcut durumu ve talebi değerlendiren Hidropar İzmir A.Ş. Proje Satış Ekibi tüm hattın tek kaynaktan, tek Merkezi Ünite’den beslendiği projeyi hayata geçirmiştir.

Ünite, 3 Ton Rexroth Yağ depolama tankı, 30 KW x 145lt/dk.- 4 takım Rexroth Pompa İstasyonu – Pistonlu Akü İstasyonu ve bu sistemi yöneten Rexroth PLC Kontrol ünitesinden oluşmaktadır.

Merkezi ünite hidrolik sisteminin devreye alınması ile Jant başına tüketilen enerjinin miktarı %80 civarı azalmıştır, hidrolik sistem arıza sayıları azalmış ve duruşlardaki süreler çok kısalmıştır.

Ege Fren Projesi

Ege Fren Projesi