OnlineEğitim : Pompa Temel Ayar Organları

OnlineEğitim : Pompa Temel Ayar Organları

 

Değişken Deplasmanlı Pistonlu Pompalarda Temel Ayar Organları

Eğitim Tarihi : 26 Ekim 2020 10:30 – 11:30

Eğitimci : Mak. Müh. Özgür Çelikdemir (MSc)

Konu:

Pompa Kontrol Organları Nelerdir. Ne işe yarar?

Neden ihtiyaç duyulur? Ayarları nasıl yapılır?

Bu tip pompalarda pilot nasıl verilir?

Kimler için : Operatörler, bakım sorumluları, montör ve planlamacılar, konstrüktörler, mühendisler ve hidrolik teknolojisiyle ilgili diğer branşlar.

Şirketimiz bünyesinde verilen diğer eğitimlere ulaşmak için : https://hidropar.com.tr/online-egitim-programi/

Sunum Dosyasına Linkten ulaşabilirsiniz.

Makale : Basınç Düşümü Parametresinin İzlenerek Hidrolik Filtre Kirlilik Şalterlerinin Güvenirliğinin Arttırılması

Makale : Basınç Düşümü Parametresinin İzlenerek Hidrolik Filtre Kirlilik Şalterlerinin Güvenirliğinin Arttırılması

Makale : Basınç Düşümü Parametresinin İzlenerek Hidrolik Filtre
Kirlilik Şalterlerinin Güvenirliğinin Arttırılması

YazarAdı1: Mak. Müh. Özgür Çelikdemir (MSc)
YazarAdı2: Doç. Dr. Levent Çetin

Özetçe

Bu çalışmada, hidrolik ünitelerde yağ kirlilik şalterlerinden gelen bilginin doğruluğunun değerlendirilmesi için algoritma geliştirilmiş ve test edilmiştir. Çalışma yapılırken sistemdeki algılayıcılar üzerinde deneyler yapılarak sıcaklık ve debinin basınç farkı ile ilişkisi ortaya konulmuş, filtre üzerinde oluşan basınç deneysel yollarla modellenmiş ve sistem üzerinde gözlemler yapılmıştır. Deneysel gözlemde faydalanılan tablolara ve metotlara yöntem kısmında değinilmiştir. Referans alınan yağa bağlı olarak iyileştirme çalışmaları yapılmış ve hidrolik devre oluşturulmuştur. Bu sistem üzerindeki filtreleme çalışmaları sonucunda çıkarımlarda bulunulmuştur. Bu çıkarımlarda, ön görülen deneysel yöntemin filtre bilgisini veren hatalı sinyalleri azalttığı görülmüştür.

Makale Linki:  BildiriHidropar_ÖlçümBilim

 

Makale : Hidrolik Sürücü Sistemi Ön Tasarımı İçin Bir Uzman SistemYapısı Önerisi

Makale : Hidrolik Sürücü Sistemi Ön Tasarımı İçin Bir Uzman SistemYapısı Önerisi

Makale : Hidrolik Sürücü Sistemi Ön Tasarımı İçin Bir Uzman SistemYapısı Önerisi

Özgür Çelikdemir  – Hidropar A.Ş. – Ozgur.Celikdemir@hidropar.com.tr

Esra Atalay – İKÇÜ Mekatronik Mühendisliği Böl. –  esraatalay0@hotmail.com

Levent Çetin – İKÇÜ Mekatronik Mühendisliği Böl. – levent.cetin@deu.edu.tr

Özetçe

Bu çalışmada hidrolik sistem ön tasarımı için uzman sistem algoritması önerilmiştir. Önerilen sistem, müşteri talebi doğrultusunda belirlenen kuvvet ve hız girdilerini kullanarak silindir seçimi, seçilen silindir ile başlangıç debi bilgisi kullanılarak pompa seçimi ve sistemin güç ihtiyacı dikkate alınarak motor seçimi yapabilmektedir.

Anahtar Kelimeler—Hidroilk Sürücü Ünite, Uzman Sistem, Karar Verme Algortimaları.

Makale Linki : 2019ASYU hidropar updt3