Üretim ve Montaj Hattı sistemleri bir lokasyondan diğerine malzemeleri taşıyan mekanik bir ekipman olarak adlandırılır. Tabi çalışma mantığına göre elektronik ekipmanlarla birleştirilerek akıllı bir hale getirmek de mümkündür. Genellikle ağır ve hantal malzemelerin taşınması amacıyla kullanılan Üretim ve Montaj Hattı, malzemelerin değişik ebatları için taşıma işlemi yaptığından efektif taşıma aracı olarak da adlandırılır.

Bu mantıktan yola çıkarak, malzemelerin ısıl işlem fırınından geçtikten sonra, çıkış tünelinden düzgün bir şekilde transfer edilerek depolanmasına olanak sağlayan Üretim ve Montaj Hattı imal edilmiştir.

Üretim ve Montaj Hattı üzerinde kullanılan yüksek ısıya dayanıklı sensörler ve aksesuarları sayesinde malzemenin geliş sıklığı tespit edilerek, hız kontrol cihazı yardımıyla, Üretim ve Montaj Hattı hızı otomatik olarak ayarlanmıştır.

Çıkış tarafında bulunan pnömatik piston grubuyla, malzemeler bekleme bölgesine taşınarak, işçi sağlığını tehdit eden yüksek sıcaklıktan dolayı oluşabilecek sağlık problemlerine karşı işçilerin korunması ve iş yükünün azaltılması sağlanmıştır.